Η εταιρία ORTHOPAEDIC WELLNESS ιδρύθηκε το 2019, στη Θεσσαλονίκη. Ιδρυτής της εταιρίας ήταν ο κ. Πρόδρομος ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ, ο οποίος δούλευε στο χώρο της ορθοπεδικής, πάνω από 40 χρόνια. Η εταιρία διανέμει ορθοπεδικά είδη και εμφυτεύσιμα στα Δημόσια Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια θέλοντας να διευρύνουμε τη δραστηριότητά μας , έχουμε μπει στο χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής και της κοσμητικής. Τα προϊόντα αυτά διανέμονται στα φαρμακεία. Οι εταιρίες που διανέμουμε στην Ελλάδα είναι:

  1. EVOLUTIS France
  2. NEW CLIP France
  3. TREU Allemagne
  4. HOJMED Suède
  5. 3C- PHARMA France
  6. ERIC FAVRE France

Η εταιρία μας έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και τα γραφεία της βρίσκονται Κουντουριώτου 23, στην Καλαμαριά.