Μέγεθος:  ΚΟΙΝΟ

Περ. Αυχ. σε εκ.:  25-55

Ύψος σε εκ.: Ρυθµιζόµενο

Συντηρητική αγωγή σε:

Μετεγχειρητική αγωγή σε