Μέγεθος: Tall – Short

Ύψος Ασθενή: έως 1,60cm              άνω 1,60cm

Ύψος νάρθηκα: Ρυθµιζόµενο

Συντηρητική αγωγή σε:

Συντηρητική αγωγή σε: